XDPM-100激光PM2.5检测仪
分类: PM2.5检测仪  发布时间: 2016-04-13 17:39 
XDPM-100激光PM2.5检测仪

应用于测室内空气质量、净化器效果、测室外污染等,数据更准,

产品主要技术性能指标:
显示界面:全中文界面,即开即用。           
显示方式:TFT液晶显示               
测量方法:激光传感技术                
监测方式:自动                       
电源:DC5V 
 PM2.5测量技术指标                         
实时显示环境PM1.0,PM2.5,PM10浓度
 实时显示环境温度值 ,精度±2℃
实时显示环境湿度值,精度±5%
空气质量表情指示
使用环境
温度范围:0-50℃
湿度范围:20%≦95%
湿度范围:20%≦95%

082 840 819 796